Reaali Robootika.COM

NXT robotimaailm ja programmeerimine C-keeles

Elektroonika tund 555

Kõik elektroonikud teavad juba lapsepõlvest, et mis asi on 555.

Tunni esimeses pooles rääkisime arvusüsteemidest: kümnendsüsteem, kahendsüsteem, kaheksand- ja kuueteistkümnendsüsteem. Need viimased on küll väga pikad ja lohisevad nimed.

Lisaks vaatasime veel kahend-kümnend arvusüsteemi ehk ingl. keeles BCD (binary coded decimal).

Eksisteerib veel hulk erinevaid süsteeme, mida kasutatakse arvutites, kuid ei hakanud neid käsitlema, et mitte liiga pead segi ajada.

Milleks mida kasutatakse?

Kümnendsüsteemiga on lihtne, see on meie igapäevane arvusüsteem – näppe kümme, varbaid kümme ning kõik arvutavad maast madalast selle numbrisüsteemi abil.

Kahendsüsteem (binary) on selgelt ja ainult arvutustehnika jaoks. Kõik arvutid töötavad ühtede ja nullidega.

Kuueteistkümnendsüsteem (hex) on peamiselt selle jaoks, et inimestel oleks lihtsam masinarvusüsteemiga suhelda. On oluline vahe, kas kirjutada programmis 1000000 (6 nulli) või 40. Mõlemad tähistavad kümnendsüsteemis ühte ja sama arvu – 64.

Kahend-kümnendsüsteem (BCD) on välja kujunenud arvutustehnikas selle jaoks, et hõlbustada numbrite esitluskuju inimestele arusaadaval kujul kümnendarvudes.

555

Tunni teises pooles panid poisid kokku ühe lihtsa 555 mikroskeemiga generaatori. Tulemus on näha ja kuulda siin videos.

https://www.youtube.com/watch?v=B1HqyAnt0fM

555 soundmakers

Add comment

Loading